Home > Visie en Missie EVC

Visie en Missie EVC

Visie:
Binnen Edam en de regio wil EVC uitgroeien tot een kwalitatief goede, sportieve en inspirerende voetbalvereniging, met sterke aantrekkingskracht op de jeugd en volwassenen. Een vereniging waar we het samen doen, waar we geven en nemen en waar betrokkenheid vanzelfsprekend is.

Missie:
We voetballen, in verenigingsverband, en bieden iedereen de mogelijkheid  om in een gezellige, sociale omgeving, ieder op eigen hoogst haalbare niveau, tot sportieve en kwalitatieve prestaties te komen.