Home > Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

EVC is een gezonde, levendige vereniging die een belangrijke plaats inneemt in de Edamse gemeenschap. Veel Edammers voetballen bij ons, of hebben bij ons gevoetbald.

Een paar jaar geleden stond de club er iets anders voor; er was een nijpend gebrek aan vrijwilligers, vooral op bestuurlijk niveau. Dat zorgde ervoor dat we weliswaar voor het honderdjarig jubileum stonden, maar dat niet duidelijk was of we de 105 jaar ook zouden halen. Een aantal personen is toen de Doe EVC actie gestart. Het resultaat daarvan mag er wezen; we hebben een goed functionerend bestuur, bestaande uit leden uit alle gelederen van de vereniging. Daarnaast is er behoorlijk werk gemaakt van het vergroten van het vrijwilligerskader.

Er zijn vele vrijwilligers actief binnen de club; bestuursleden, jeugdcommissie, kantinemedewerkers, websitemedewerkers, mensen die groot onderhoud verrichten, mensen die het dagelijks onderhoud verzorgen. Trainers, leiders, scheidsrechters, coördinatoren. Sommigen doen hun werk zichtbaar voor iedereen, anderen staan nooit in de schijnwerpers. Er zijn mensen die vele uren per week aan de club besteden, er zijn mensen die het bij een paar uur per maand of bij een keer of 2 per jaar een  paar uurtjes houden. Al deze mensen zijn onmisbaar voor de club.

Echter, daarmee is een club er niet. Het vrijwilligerskader vraagt om constante aandacht; er is verloop, er zijn nieuwe ideeën, er ontstaan nieuwe klussen. EVC is een vereniging. Dat staat voor “samen doen”. En samen doen is niet alleen nodig omdat het werk gedaan moet worden, maar ook om de kosten laag te houden. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook gezellig en geeft het voldoening!

EVC stelt vrijwilligerswerk niet verplicht voor elk lid of elke ouder. Liever hebben wij dat een ieder zich realiseert dat zijn of haar inzet nodig is. Als je wilt voetballen, of je wilt dat je kind dat doet, dan wordt er wat van je verwacht. Er zijn vele mogelijkheden. Niet alleen in tijdbesteding, maar ook in soort klus; beleidsmatig, uitvoerend, voor iedereen is er iets leuks te doen.

Dus als de club een beroep op je doet, zeg dan niet onmiddellijk “nee”, maar bedenk wat je kunt betekenen en of je de tijd kunt missen. We verwachten dat ook jij wilt dat de club gezond blijft, voor je eigen voetbalplezier, of dat van je kind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

twee × 3 =